Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Το Erasmus έφθασε το ορόσημο των δύο εκατομμυρίων φοιτητών

 • 1
 • Συντάχθηκε 05-08-2009 12:58 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
  Πρόγραμμα δια βίου Μάθησης
  Erasmus

  Δελτίο Τύπου 30/7/2009
  IP/09/1204
  Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2009


  Το Erasmus έφθασε το ορόσημο των δύο εκατομμυρίων φοιτητών
  Σύμφωνα με νέα αριθμητικά στοιχεία, που δημοσιεύθηκαν σήμερα, το πρόγραμμα Erasmus της ΕΕ για την κινητικότητα και τη συνεργασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συνέχισε την επιτυχή πορεία του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007/2008 διευκολύνοντας περισσότερους από 162.000 Ευρωπαίους φοιτητές και 27.000 πανεπιστημιακούς να μεταβούν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν ή να διδάξουν. Για πρώτη φορά το Erasmus υποστήριξε επίσης περίπου 20.000 φοιτητές να πραγματοποιήσουν περιόδους πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε άλλες χώρες και κατέστησε δυνατό για σχεδόν 5.000 μέλη πανεπιστημιακού προσωπικού να συνεχίσουν την επιμόρφωσή τους στο εξωτερικό. Οι ανταλλαγές φοιτητών μέσω του Erasmus, συνυπολογίζοντας σπουδές και περιόδους πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, αυξήθηκαν κατά 5,2 % σε σύγκριση με την περίοδο 2006/07, ενώ μόνο η αύξηση της κινητικότητας των φοιτητών ήταν 2,1 %. Με βάση αυτά τα πλέον πρόσφατα αριθμητικά στοιχεία, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι στα μέσα του 2009 το Erasmus υπερέβη το ορόσημο των δύο εκατομμυρίων φοιτητών.
  Σχολιάζοντας τα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία, ο κ. Ján Figel', Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό και τη νεολαία, δήλωσε: «Όλο και μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών της Ευρώπης είναι σε θέση να συμμετάσχει σε ανταλλαγές Erasmus. Το γεγονός ότι το πρόγραμμα έχει βοηθήσει 2 εκατομύρια φοιτητές να μεταβούν στο εξωτερικό για σπουδές και περιόδους πρακτικής άσκησης αφότου εγκαινιάστηκε, το 1987, καθιστά το Erasmus μια περίπτωση επιτυχίας της Ευρώπης. Η έρευνα δείχνει σαφώς ότι όχι μόνο οι ίδιοι οι μετακινούμενοι αλλά επίσης και τα εκπαιδευτικά τους ιδρύματα και η κοινωνία ως σύνολο επωφελούνται σημαντικά από αυτή την διεθνική κινητικότητα. Τώρα πλέον θα επιθυμούσαμε να στηριχτούμε στην επιτυχία του Erasmus και να προσφέρουμε παρόμοιες ευκαιρίες σε όλους τους νέους που επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό για μαθησιακούς σκοπούς. Για το σκοπό αυτό, ξεκινήσαμε πρόσφατα μια δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη βέλτιστη στρατηγική επίτευξης του στόχου αυτού.»
  Τα στοιχεία αναφορικά με την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού στο πλαίσιο του Erasmus για το ακαδημαϊκό έτος 2007/2008, τα οποία δημοσιεύτηκαν σήμερα από την Επιτροπή, δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου των 21 ετών από το 1987 έως το 2008, περίπου 1.846.600 φοιτητές επωφελήθηκαν μιας περιόδου σπουδών μέσω του προγράμματος Erasmus. Κατά την περίοδο 2007/08, 162 695 φοιτητές του Erasmus φοίτησαν στο εξωτερικό. Ενώ ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει ετήσια αύξηση 2,1 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνεται, με 10 χώρες να εμφανίζουν αρνητική πρόοδο. Σε άλλες χώρες, εντούτοις, όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Κάτω Χώρες, ο αριθμός των εξερχόμενων φοιτητών Erasmus για σπουδές παρουσίασε άνοδο. Οι εξερχόμενοι Έλληνες φοιτητές για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2007/8 ανέρχονται σε 2.308.
  Μεταξύ των νέων ευκαιριών που προσφέρονται από το Erasmus, η φοιτητική κινητικότητα για περιόδους πρακτικής άσκησης έφτασε τις 20.002 υποτροφίες μαθητείας κατά την περίοδο 2007/2008 και είναι πιθανόν να αυξηθεί στο μέλλον. Ίσως να υπήρξε μια μετακίνηση από την κινητικότητα σπουδών προς την κινητικότητα περιόδων πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Erasmus. Οι εξερχόμενοι Έλληνες φοιτητές για πρακτική άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2007/8 ανέρχονται σε 160. Επιπλέον, με την εισαγωγή της επιμόρφωσης προσωπικού το Erasmus απευθύνεται πλέον σε όλους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κατά την περίοδο 2007/2008, 4.883 μέλη του προσωπικού ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μετέβησαν σε επιχειρήσεις και συνεργαζόμενα ιδρύματα στο εξωτερικό για να επιμορφωθούν, ενώ από την Ελλάδα μετακινήθηκαν 87 άτομα.
  Ο αριθμός των μετακινήσεων για διδασκαλία συνέχισε να αυξάνεται κατά ποσοστό ανώτερο του 5 %. Στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2007/2008 27.157 διδάσκοντες μετέβησαν στο εξωτερικό για να διδάξουν σε συνεργαζόμενο ίδρυμα. Οι εξερχόμενοι Έλληνες καθηγητές ανέρχονται σε 448. Από τη στιγμή που θεσπίστηκε αυτό το είδος ανταλλαγής σχεδόν 200.000 διδάσκοντες και λοιπό πανεπιστημιακό προσωπικό έλαβαν μέρος σ' αυτό. Με ένα σύνολο 182.697 φοιτητών κατά την περίοδο 2007/08 η κινητικότητα φοιτητών Erasmus αυξήθηκε κατά περισσότερο από 5%, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τύπους φοιτητικών ανταλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων πρακτικής άσκησης. Συγχρόνως το επίπεδο της μηνιαίας επιχορήγησης για τους φοιτητές Erasmus αυξήθηκε σημαντικά, σε πάνω από 250 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο για αμφότερους τους τύπους φοιτητικής κινητικότητας μαζί. Αυτό οφειλόταν στη σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού Erasmus για ενέργειες κινητικότητας, σε 372 εκατομμύρια ευρώ το 2007 με την εισαγωγή του προγράμματος της ΕΕ για τη δια βίου μάθηση.
  Οι χώρες που αποστέλλουν τους περισσότερους φοιτητές Erasmus ως ποσοστό του φοιτητικού πληθυσμού τους είναι το Λιχτενστάιν (6,43 %), η Αυστρία (1,77 %), η Τσεχική Δημοκρατία (1,54 %) και η Ισπανία (1,41 %).
  Ιστορικό
  Τη στιγμή αυτή εκτιμάται ότι ποσοστό 4% των Ευρωπαίων φοιτητών λαμβάνει επιχορήγηση Erasmus σε κάποιο στάδιο των σπουδών του. Το Erasmus δεν φροντίζει μόνο για τους φοιτητές και το πανεπιστημιακό προσωπικό, αλλά επίσης στηρίζει τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη μεταξύ τους συνεργασία μέσω εντατικών προγραμμάτων, δικτύων, σχεδίων και άλλων μέτρων και στην προσέγγισή τους με τον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία. Με την προσθήκη της Κροατίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας κατά το 2009, ο αριθμός των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυξήθηκε σε 33.
  Περισσότερες πληροφορίες :
  Υπόμνημα με αναλυτικότερες στατιστικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των κατανομών των τελευταίων αριθμητικών στοιχείων ανά χώρα: "Πρόγραμμα Erasmus: νέα αριθμητικά στοιχεία συμμετοχής" MEMO/09/355, 30 Ιουλίου 2009 (www.iky.gr/IKY/content/gr/socrates/erasmus/MEMO.doc)
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή : Tο πρόγραμμα Erasmus [συμπεριλαμβανομένων περισσότερων στατιστικών πληροφοριών]
  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή : δημόσια διαβούλευση: Πράσινη Βίβλος για την προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων
  http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_el.html

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012