Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Οδηγίες για την Εκλογική Διαδικασία ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 22-10-2022 12:04 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  1. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24-10-2022, Έναρξη ψηφοφορίας 9:00, λήξη 15:00..

  2. Ο εκλογέας δηλώνει την προτίμησή του επιλέγοντας με φθίνουσα σειρά τους υποψηφίους στο σύστημα ZEUS. Η πρόσκληση για συμμετοχή στην ψηφοφορία απεστάλη με email σήμερα 22-10-2022 προς όλο το εκλογικό σώμα.

  3. Ο εκλογέας δύναται να επιλέξει κατ’ ανώτατο όριο έως έξι (6) υποψηφίους δηλώνοντας τη σειρά προτίμησης κάθε υποψηφίου,

  4. Σε περίπτωση προβλήματος, παρακαλώ επικοινωνείστε με την Εφορευτική Επιτροπή,

  5. Παρακαλώ ελέγξτε αν το μήνυμα από το σύστημα ZEUS βρίσκεται στο junk/spam φάκελο της αλληλογραφίας σας.


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012