Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ενσωμάτωση Περικοπών και Κρατήσεων στη Μισθοδοσία του Προσωπικού

 • 1
 • Συντάχθηκε 16-09-2011 09:22 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 16-09-2011 09:27

  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ & ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

  Ενημερώνουμε ότι μόλις ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των καταστάσεων μισθοδοσίας για το μήνα Οκτώβριο στις οποίες έχουν ενσωματωθεί η προσαρμογή της παρακράτησης φόρου και οι τελευταίες περικοπές και κρατήσεις σε εφαρμογή της πρόσφατης νομοθεσίας (Ν.3986/11, Ν.3996/11, Ν.4002/11).

  Σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού αυξάνεται η παρακράτηση φόρου ένεκα των αλλαγών στην φορολογική κλίμακα. Επισημαίνεται ότι η παρακράτηση σύμφωνα με τη νέα φορολογική κλίμακα, που ισχύει από 1-1-2011, επιβάλλεται αναδρομικά, από 1-7-2011, και αυτή θα ενσωματωθεί ισομερώς στη μισθοδοσία των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

  Οι λοιπές περικοπές και κρατήσεις έχουν ως εξής:

  1) Στο μισθό των μελών ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ ενσωματώνονται:

  α) περικοπή 20% του Ερευνητικού Επιδόματος με αναδρομική ισχύ από 01/07/2011

  β) κράτηση 2% στις μικτές αποδοχές υπέρ Αλληλεγγύης ανέργων, με αναδρομική ισχύ από 01/01/2011

  γ) κράτηση 1% στις μικτές αποδοχές υπέρ ΤΠΔΥ ή ΟΑΕΔ, με αναδρομική ισχύ από 01/01/2011

  2) Στο μισθό των μονίμων Διοικητικών υπαλλήλων και ΕΤΕΠ ενσωματώνονται:

  α) περικοπή 50% του κινήτρου Απόδοσης με αναδρομική ισχύ από 01/07/2011

  β) κράτηση 2% στις μικτές αποδοχές υπέρ Αλληλεγγύης ανέργων, με αναδρομική ισχύ από 01/01/2011

  γ) κράτηση 1% στις μικτές αποδοχές υπέρ ΤΠΔΥ ή ΟΑΕΔ, με αναδρομική ισχύ από 01/01/2011

  3) Στο μισθό των υπαλλήλων ΙΔΑΧ ενσωματώνονται:

  α) περικοπή 50% του κινήτρου Απόδοσης με αναδρομική ισχύ από 01/07/2011

  β) κράτηση 4% στις μικτές αποδοχές υπέρ ΤΠΔΥ, με αναδρομική ισχύ από 01/01/2011 (η κράτηση αυτή δεν ισχύει για μηχανικούς με ασφάλιση ΤΣΜΕΔΕ)

  γ) κράτηση 1% στις μικτές αποδοχές υπέρ ΤΠΔΥ ή ΟΑΕΔ, με αναδρομική ισχύ από 01/01/2011

  δ) αύξηση κατά 0,5% των κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ, με αναδρομική ισχύ από 01/08/2011

  Επισημαίνουμε ότι το αναδρομικό μέρος όλων των παραπάνω κρατήσεων θα ενσωματωθεί ισόποσα στη μισθοδοσία των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2011.

  Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
  Καθηγ. Γιάννης Σαριδάκης

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012