Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανακοίνωση της Πρυτανείας για την έρευνα και το ΤΣΜΕΔΕ

 • 1
 • Συντάχθηκε 09-09-2009 11:31 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ

  Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε την πρόσφατη απόφαση της Συγκλήτου για τις μελέτες που μπορούν να αναλαμβάνονται από το Ίδρυμα αλλά και την ανακοίνωση του Δ.Σ του συλλόγου μελών ΔΕΠ, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:
  1) Λόγω των αντιδράσεων που έχουν εκφραστεί από κλαδικούς συλλόγους μηχανικών υπήρξε κατ’ επανάληψη παρέμβαση του ΤΕΕ (επισήμου τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας) από το 2006, ώστε να απέχουν τα πανεπιστήμια από την ανάληψη μέσω των ΕΛΚΕ μελετών τρέχουσας τεχνολογίας ή που πρόκειται να εκπονηθούν με τον τρόπο που συνήθως εκπονούνται από γραφεία μελετών. Αυτό, προκειμένου να αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αποτέλεσμα των επαφών και διαπραγματεύσεων υπήρξε η υιοθέτηση αποφάσεων με σχετική διατύπωση τόσο από το ΕΜΠ όσο και από τις λοιπές Πολυτεχνικές Σχολές. Ήταν επόμενο και το Πολυτεχνείο Κρήτης, που επιδιώκει καλές και ισότιμες σχέσεις τόσο με το ΤΕΕ όσο και με τις κλαδικές οργανώσεις των μηχανικών, να εναρμονιστεί αναλόγως.
  2) Τα ερευνητικά έργα και οι μελέτες που αναλαμβάνονται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπως έχουμε κατ’ επανάληψη δηλώσει, ελέγχονται από την Επιτροπή Ερευνών με πλήρη διαφάνεια. Πιστεύουμε επίσης πως η Πολυτεχνειακή κοινότητα σαφέστατα και δεν αποδέχεται να εκτελείται έρευνα στο Ίδρυμα, η οποία έχει ως σκοπό την παραγωγή οπλικών συστημάτων ή μέσων μαζικής καταστροφής. Όσο σαφής είναι η παραπάνω τοποθέτηση, άλλο τόσο σαφές θεωρούμε πως είναι ότι περαιτέρω προεκτάσεις θα οδηγούσαν σε επικίνδυνες ατραπούς με κίνδυνο εκτροχιασμού από την αποστολή μας σαν ανώτατο ίδρυμα που έχει στόχο την παραγωγή έρευνας και νέας γνώσης. Αν υιοθετείτο η πρακτική του κυνηγιού μαγισσών τότε δεν θα έπρεπε ίσως να γίνεται έρευνα στα πεδία της μετεωρολογίας, της αεροναυπηγικής, των τηλεπικοινωνιών, του αυτομάτου ελέγχου, της ανάλυσης εικόνας, της αναγνώρισης φωνής, της τεχνολογίας των λέϊζερ, της οπτοηλεκτρονικής, της ρομποτικής, του σχεδιασμού προϊόντων με τη βοήθεια Η.Υ, της εφοδιαστικής, της τεχνολογίας υλικών, της ανίχνευσης και εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων και σε τόσες άλλες περιοχές προωθημένης τεχνολογίας, αφού τα επιστημονικά επιτεύγματα ενδεχομένως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για πολεμικούς σκοπούς. Με την νοοτροπία αυτή επιστήμονες, όπως οι Αντόνοφ, Κολμογκόρωφ, Αϊνστάιν, Καλάσνικωφ, Καραθεοδωρή και εκατοντάδες ακόμη θα κινδύνευαν να ριχθούν στην πυρά, αφού τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έτυχαν και χρήσης για μη ειρηνικούς σκοπούς. Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των μελών της πολυτεχνικής κοινότητας είναι υπερήφανοι για την πρωτοπόρο και υψηλού επιπέδου διεξαγόμενη βασική και τεχνολογική έρευνα στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Η Πρυτανεία, η Σύγκλητος και η Επιτροπή Ερευνών ενθαρρύνουν και θα συνεχίσουν να ενθαρρύνουν και να ενισχύουν την καινοτόμο ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ, των μελών του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού και των μεταπτυχιακών φοιτητών μας.
  3) Όσον αφορά στη διαχείριση των πόρων του ΤΣΜΕΔΕ θα θέλαμε να εξηγήσουμε την λογική που έχει επικρατήσει από το 1990 και έχει υιοθετηθεί από όλες τις Πρυτανείες του Ιδρύματος μέχρι σήμερα. Τα κονδύλια που εισπράττονται κάθε χρόνο, αντί να κατακερματίζονται, χρησιμοποιούνται με αποφάσεις της Συγκλήτου, ώστε να αναβαθμίζουν ουσιαστικά και με σημαντικές παρεμβάσεις κλίμακας την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία και να προσφέρουν και να συντηρούν υποδομές απαραίτητες για την λειτουργία ενός σύγχρονου πανεπιστημίου. Με τους πόρους αυτούς -μεταξύ άλλων- χρηματοδοτούνται οι κάτωθι δράσεις από τις οποίες επωφελούνται όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και οι οποίες δεν θα μπορούσαν με άλλο τρόπο να χρηματοδοτηθούν:
  - η εκπόνηση βασικής έρευνας με ίδιους πόρους μέσω προκηρύξεων, στηρίζοντας έτσι την ερευνητική δραστηριότητα πολλών μελών ΔΕΠ και ιδιαίτερα των νέων συναδέλφων (δόθηκαν 210.000€ για το 2009)
  - οι προμήθειες μεγάλων οργάνων π.χ Περιθλασίμετρο Ακτίνων Χ, Υγρός Χρωματογράφος-Φασματογράφος Μάζας, Υπολογιστή Πλέγματος, κ.λπ. τα οποία λόγω του υψηλού κόστους τους δεν θα ήταν δυνατόν να αγοραστούν από τους προϋπολογισμούς των εργαστηρίων (δόθηκαν 300.000€ για το 2009)
  - οι υποτροφίες των προπτυχιακών φοιτητών που αποτελούν ισχυρότατο κίνητρο για την αναβάθμιση των σπουδών και την ενθάρρυνση της αριστείας (δόθηκαν 236.000€ για το 2009)
  - οι υποτροφίες μεταπτυχιακών φοιτητών
  - οι μετακινήσεις μελών ΔΕΠ για συναντήσεις εργασίας (το 2009 έως σήμερα έχει καλυφθεί μόνο το ποσόν των 3.000€ έναντι προϋπολογισμού 30.000€!)
  - οι επισκέψεις υποψηφίων διδακτόρων σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού για επιμόρφωση (δόθηκαν 50.000€ για το 2009)
  - οι μετακινήσεις μελών ΕΤΕΠ/ΕΕΔΙΠ και μεταπτυχιακών φοιτητών για να παρουσιάσουν επιστημονικές εργασίες σε συνέδρια
  - οι υποδομές για την εξασφάλιση απρόσκοπτης και αδιάλειπτης υψηλού επιπέδου ενσύρματης και ασύρματης δικτυακής πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης και της δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο δίκτυο του Πολυτεχνείου Κρήτης και στο Διαδίκτυο από το σπίτι για μέλη ΔΕΠ, φοιτητές και εργαζομένους
  - η εκπόνηση μελετών για την υποστήριξη των υποδομών, της έρευνας και της εκπαίδευσης π.χ μελέτη Β’ φάσης ΜηΠερ, μελέτη κτηρίου Διοίκησης, κλπ (δόθηκαν 288.000€ για το 2009)

  Σημειωτέον ότι και στο ΕΜΠ η επιχορήγηση του ΤΣΜΕΔΕ διατίθεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο για μεγάλες κτηριακές υποδομές και για προμήθεια μεγάλων οργάνων και δεν κατακερματίζεται.

  Απεναντίας, η τακτική που ακολουθείται από τις Πολυτεχνικές Σχολές του ΑΠΘ, του ΔΠΘ και του Παν. Πατρών έχει ως αποτέλεσμα να μοιράζεται το κονδύλι και να αναλογεί τελικά ανά μέλος ΔΕΠ ένα ποσόν της τάξης των 8-10.000€ για ταξίδια, γραφική ύλη, επίπλωση γραφείου, αγορά οργάνων και αναλωσίμων. Με τον τρόπο αυτό τα παραπάνω πανεπιστήμια, εγκλωβισμένα σε μια ισοπεδωτική λογική, για την οποία υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις στο να αλλάξει λόγω του ότι θεωρείται σαν κεκτημένο, δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν το ευρύ πλέγμα των δράσεων, που εμείς υποστηρίζουμε, σε βάρος της ίδιας τους της ανάπτυξης.

  Πιστεύουμε τελειώνοντας, ότι η λογική διαχείρισης των πόρων του ΤΣΜΕΔΕ, που ακολουθεί το Ίδρυμα εδώ και τόσα χρόνια, μεγιστοποιεί την ωφέλεια για την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη στο Πολυτεχνείο Κρήτης προς όφελος ολόκληρης της πολυτεχνειακής κοινότητας. Όπως πάντοτε όμως, παραμένουμε ανοικτοί σε νέες ιδέες και προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή.


  Χανιά, 9-9-2009


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012