Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανακοίνωση της Πρυτανείας

  • 1
  • Συντάχθηκε 29-09-2011 19:54 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις στην ανώτατη παιδεία και έχει εκφράσει τις θέσεις της ξεκάθαρα μέσα από τις αποφάσεις της Συνόδου των Πρυτάνεων.

    Η Πρυτανεία πιστεύει ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για να περατωθούν οι εξετάσεις και να ξεκινήσει το χειμερινό εξάμηνο. Οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν από την Σύγκλητο. Για να συνέλθει η Σύγκλητος πρέπει ν’ ανοίξει το Ίδρυμα πλήρως και άμεσα. Η Πρυτανεία καλεί όλες τις πλευρές να δείξουν αυτοσυγκράτηση ώστε το Πολυτεχνείο, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους να μην υποστούν αρνητικές συνέπειες.

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012