Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Aνακοίνωση της Πρυτανείας για την κατάσταση του Ιδρύματος

  • 1
  • Συντάχθηκε 06-10-2011 19:24 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Το Πολυτεχνείο βρίσκεται σε οριακό σημείο. Η Διοικητική Υπηρεσία, η Σύγκλητος και τα όργανα διοίκησης αδυνατούν να λειτουργήσουν με αποτέλεσμα πολλά κρίσιμα ζητήματα να μην διεκπεραιώνονται. Η Πρυτανεία ανησυχεί έντονα επειδή οι τρεις βασικές δραστηριότητες του Ιδρύματος: διοικητικές, διδακτικές και ερευνητικές έχουν ανασταλεί. Η Πρυτανεία κάνει έκκληση στους φοιτητές να σταματήσουν την κατάληψη για να επιτευχθεί η άμεση επαναλειτουργία του Πολυτεχνείου.

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012