Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόταση Πρυτανείας

 • 1
 • Συντάχθηκε 13-10-2011 12:39 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -


  Το Πολυτεχνείο Κρήτης διέρχεται μια κρίσιμη περίοδο με άμεσο κίνδυνο, μεταξύ άλλων, απώλειας της εξεταστικής περιόδου και του εξαμήνου και της απένταξης προγραμμάτων και τεχνικών έργων με συνέπεια την απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας. Η Πρυτανεία με γνώμονα την αποφυγή βλαπτικών συνεπειών στους φοιτητές και τις οικογένειές τους και την επάνοδο του Πολυτεχνείου στην κανονική του λειτουργία, προτείνει στην ακαδημαϊκή κοινότητα τα ακόλουθα:

  1. Άμεση παύση της κατάληψης.
  2. Σύγκληση έκτακτων συνελεύσεων των Τμημάτων Αρχιτεκτονικής και ΜΗΠΕΡ για τον ορισμό εκπροσώπων ΔΕΠ στην Σύγκλητο.
  3. Συνεδρίαση της Συγκλήτου με την ακόλουθη πρόταση για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο:
  • Διεξαγωγή εξετάσεων από 24/10/2011 έως 13/11/2011
  • Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου από 14/11/2011 έως 23/12/2011 και 9/1/2012 έως 26/2/2012 (13 εβδομάδες)
  • Διεξαγωγή εξετάσεων από 27/2/2012 έως 17/3/2012
  • Μαθήματα εαρινού εξαμήνου από 19/3/2012 έως 30/6/2012 (13 εβδομάδες χωρίς τις διακοπές του Πάσχα)
  • Διεξαγωγή εξετάσεων από 1/7/2012 έως 20/7/2012.

  Η πρότασή μας συνιστά έξοδο από την έκρυθμη κατάσταση του Πολυτεχνείου και δεν επιδέχεται χρονικές αναβολές. Δεν υπάρχουν περιθώρια παράτασης της αδρανοποίησης του Ιδρύματος.

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012