Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας της EUA

 • 1
 • Συντάχθηκε 17-03-2010 12:35 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Σας αποστέλλουμε για την ενημέρωσή σας τα αποτελέσματα έρευνας (μέσω ερωτηματολογίου) που διεξήχθη από τον Οργανισμό Ευρωπαικών Πανεπιστημίων (EUA) σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας της Bologna.


  Ιωάννα Κάβαλου
  Γραμματεία Πρύτανη

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012