Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

ΦΕΚ 4ετούς Ακαδημαϊκού- Αναπτυξιακού Προγράμματος 2009-2012

 • 1
 • Συντάχθηκε 21-09-2009 12:12 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ υπ΄αριθμ 1844/3.9.09 δημοσιεύτηκε η προγραμματική συμφωνία μεταξύ ΥΠΕΠΘ και Πολυτεχνείου Κρήτης για το ακαδημαϊκό- αναπτυξιακό πρόγραμμα των ετών 2009-2012.

  Εκ της Πρυτανείας

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012