Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12885/11-05-2023 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82420. 07-06-2023 12:18 07-06-2023 12:18
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12689/09-05-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82356. 07-06-2023 10:58 07-06-2023 10:58
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12958/12-05-2023 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82356. 07-06-2023 10:12 07-06-2023 10:12
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού που αφορά στις Θέσεις Νο 1, 2, 3 και 5 της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9619/2023 πρόσκλησης - (ΙΔΟΧ) Κ.Ε. 82105 26-05-2023 14:21 29-05-2023 09:35
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού για ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ - αρ. πρωτ. πρόσκλησης 9623/2023 Κ.Ε. 82105 26-05-2023 14:55 26-05-2023 14:55
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού που αφορά στη Θέση Νο 4 (ενισχυτική διδασκαλία) της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9619/2023 πρόσκλησης - (ΙΔΟΧ) Κ.Ε. 82105 26-05-2023 12:44 26-05-2023 12:44
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10559/19-04-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82628. 26-05-2023 10:28 26-05-2023 10:28
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82324. 22-05-2023 11:12 22-05-2023 11:12
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων έργου με Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους/Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς ή Πτυχιούχους Επιστήμης Υπολογιστών ΚΕ ΕΛΚΕ 82130. 19-05-2023 12:35 19-05-2023 12:35
Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Μελών ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης (2 θέσεις στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και 1 θέση στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) 19-05-2023 08:50 19-05-2023 08:50
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου με Διπλωματούχο Μηχανικό Παραγωγής και Δίοικησης ή και Μηχανικό ΠΕ ΚΕ ΕΛΚΕ 82356. 12-05-2023 12:26 12-05-2023 12:26
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7810/24-03-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82778. 12-05-2023 11:17 12-05-2023 11:17
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9394/04-04-2023 ΚΕ ΕΛΚΕ 82095. 12-05-2023 11:02 12-05-2023 11:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου με Πτυχιούχο/Διπλωματούχο Βιολόγο ή Γεωπόνο ή Μηχανικό Περιβάλλοντο ΚΕ ΕΛΚΕ 82420. 11-05-2023 12:20 11-05-2023 12:20
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων έργου με διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους ή Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς & Μηχ. Υπολογιστών ΚΕ ΕΛΚΕ 82356. 09-05-2023 13:37 09-05-2023 13:37
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012