Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
ΕΛΚΕ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.6097/23-09-2010 30-12-2010 12:32 30-12-2010 12:32
ΕΛΚΕ -Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ'αριθμ. 6097/23-9-2010 για 4 θέσεις-Ορθή Επανάληψη (αλλαγή στη Θέση Νο 4) 27-09-2010 11:34 27-09-2010 11:34
ΕΛΚΕ-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση με σύμβαση ανάθεσης έργου τεσσάρων (4) ατόμων 24-09-2010 10:24 24-09-2010 10:24
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης εργασίας υπαλλήλου γραφείου ειδικών προσόντων 22-09-2010 16:46 22-09-2010 16:46
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις με το Π.Δ. 407/80 στο Γενικό Τμήμα 07-09-2010 14:09 07-09-2010 14:09
Προκήρυξη μιας (1) θέσεως ΔΕΠ Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 27-08-2010 11:19 27-08-2010 11:19
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3 θέσεις απασχόλησης επιστημόνων με σύμβαση έργου 20-08-2010 08:30 20-08-2010 08:30
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 23 θέσεις απασχόλησης επιστημόνων με σύμβαση έργου στα πλαίσια του έργου: "ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 06-08-2010 13:52 06-08-2010 13:52
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 7 θέσεις απασχόλησης επιστημόνων με σύμβαση έργου στα πλαίσια του έργου: "ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 06-08-2010 13:47 06-08-2010 13:47
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 14 θέσεις απασχόλησης επιστημόνων με σύμβαση έργου στα πλαίσια του έργου: "ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕ 06-08-2010 13:43 06-08-2010 13:43
Προκήρυξη για θέση ΕΕΔΙΠ στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 28-07-2010 12:48 28-07-2010 12:48
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 στο Τμήμα ΗΜΜΥ 27-07-2010 12:08 27-07-2010 12:08
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Π.Δ.407/80 για το Τμήμα Μηχ.Ο.Π. 26-07-2010 11:35 26-07-2010 11:35
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο θέσεις απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση έργου 21-07-2010 09:51 21-07-2010 09:51
Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ΔΕΠ Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 15-07-2010 08:23 15-07-2010 08:23
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012