Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Δημόσιες Παρουσιάσεις Φοιτητών

Ανακοινώσεις παρουσιάσεων διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Καράμπελα Κωνσταντίνας, Σχολή ΜΠΔ 21-02-2023 15:28 21-02-2023 15:28
Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ.Μιλτιάδη Δανιηλίδη, Σχολή ΜΠΔ 21-02-2023 15:25 21-02-2023 15:25
Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Ανδρώνη Κωνσταντίνου, Σχολή ΜΠΔ 21-02-2023 15:21 21-02-2023 15:21
Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Καµπέρη Αγγελικής, Σχολή ΜΠΔ 21-02-2023 15:19 21-02-2023 15:19
Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Τσικαλάκη Χρήστου, Σχολή ΜΠΔ 21-02-2023 15:14 21-02-2023 15:14
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Γεωργίου Λουκόπουλου Χατζηγιώση - Σχολή ΗΜΜΥ 21-02-2023 13:32 21-02-2023 13:32
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Παντελιδάκη Άννα-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ 21-02-2023 10:19 21-02-2023 10:19
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Βατικιώτης Ιωάννης-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ 21-02-2023 10:09 21-02-2023 10:09
Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Αλεξάνδρας Τσιμά, Σχολή ΜΠΔ 20-02-2023 12:48 20-02-2023 12:48
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Αλεξάνδρας Ζάγα, Σχολή ΜΗΧΟΠ. 20-02-2023 11:02 20-02-2023 11:02
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κωνσταντίνου Μπλατζώνη, Σχολή ΜΗΧΟΠ. 20-02-2023 10:23 20-02-2023 10:23
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Καρεφυλάκη Εμμανουέλα-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ 20-02-2023 09:15 20-02-2023 09:15
Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής ΚΟΚΚΑ Αλίκη-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ 17-02-2023 16:09 17-02-2023 16:09
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου, Σχολή ΜΗΧΟΠ 17-02-2023 14:37 17-02-2023 14:37
Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κ. Νικολόπουλου Ολύμπιου, Σχολή ΜΗΧΟΠ 17-02-2023 12:22 17-02-2023 12:22
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012