Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και ανανέωση λογισμικών για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 15-07-2022 17:21 18-07-2022 10:54
Ματαίωση Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για προμήθεια προωθητικού υλικού και γραφικής ύλης, σε δύο (2) τμήματα, στο πλαίσιο υλοποίησης του EURECA-PRO Review Week K.E. 82358 18-07-2022 10:09 18-07-2022 10:09
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Υποσταθμών Πεδίων Μέσης Τάσης και των συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας UPS του Πολυτεχνείου Κρήτης. 15-07-2022 16:15 15-07-2022 16:15
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος (ως δικαίωμα προαίρεσης) 15-07-2022 14:38 15-07-2022 14:38
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια προωθητικού υλικού και γραφικής ύλης, σε δύο (2) τμήματα, στο πλαίσιο υλοποίησης του EURECA-PRO Review Week K.E. 82358 15-07-2022 10:58 15-07-2022 10:58
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών υλικών για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 14-07-2022 15:58 14-07-2022 15:58
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών και εξαρτημάτων για τη συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών μηχανών και λοιπού εξοπλισμού της ΔΤΔΥΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης 01-07-2022 17:07 14-07-2022 13:13
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συμβόλαια συντήρησης εκτυπωτών/ φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης 13-07-2022 15:01 13-07-2022 15:01
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και τηλεόρασης-μόνιτορ Κ.Ε.81970 12-07-2022 13:36 12-07-2022 13:36
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστήματος ηλεκτροκίνησης με βηματικό κινητήρα Κ.Ε ΕΛΚΕ 81455. 12-07-2022 12:21 12-07-2022 12:21
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτροβαλβίδων για τις στοίβες κυψελών Η2 Κ.Ε ΕΛΚΕ 81455. 08-07-2022 15:17 08-07-2022 15:17
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός κιτ απομόνωσης γενετικού υλικού από δείγματα εδάφους Κ.Ε ΕΛΚΕ 81999. 08-07-2022 09:26 08-07-2022 09:26
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και μηχανήματος εκτύπωσης Κ.Ε.82081 05-07-2022 14:21 05-07-2022 14:21
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών περιφερειακών συστημάτων Κ.Ε.82291 05-07-2022 09:40 05-07-2022 09:40
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υδραυλικών ανταλλακτικών για την αποκατάσταση βλαβών στις κτηριακές υποδομές του Πολυτεχνείου Κρήτης 01-07-2022 15:16 01-07-2022 15:16
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012