Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Κ.Ε ΕΛΚΕ 82235. 13-10-2021 15:16 13-10-2021 15:16
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια λοιπών αναλωσίμων Κ.Ε. 81680 13-10-2021 14:44 13-10-2021 14:44
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια υγρού αζώτου (ποσότητα σε λίτρα) για τη λειτουργία των συσκευών ανάλυσης BET 08-10-2021 14:40 08-10-2021 14:40
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων Κ.Ε ΕΛΚΕ 82169. 08-10-2021 13:15 08-10-2021 13:15
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων ειδικότερα γυάλινων φιαλιδίων και ψηφιακού χρονόμετρου χειρός Κ.Ε ΕΛΚΕ 82236. 07-10-2021 12:49 07-10-2021 12:49
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξαρτημάτων για τη συντήρηση και επισκευή υπάρχοντος εξοπλισμού της Δ/νσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής 06-10-2021 13:10 06-10-2021 13:10
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Κ.Ε ΕΛΚΕ 82236. 04-10-2021 10:01 04-10-2021 10:01
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για προμήθεια χημικών αναλωσίμων Κ.Ε. 82049 01-10-2021 17:12 01-10-2021 17:12
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επιστημονικού οργάνου, ειδικότερα φωτόμετρου PLATE READER ELISA, ΚΕ ΕΛΚΕ 82262. 01-10-2021 11:55 01-10-2021 11:55
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων, ειδικότερα Real Time PCR mix με SYBR Green Κ.Ε ΕΛΚΕ 82236. 30-09-2021 14:03 30-09-2021 14:03
Ματαίωση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων, ειδικότερα Real Time PCR mix με SYBR Green Κ.Ε ΕΛΚΕ 82236. 30-09-2021 09:57 30-09-2021 09:57
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υγρού αζώτου (12L) Κ.Ε ΕΛΚΕ 82236. 30-09-2021 09:13 30-09-2021 09:13
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων, ειδικότερα Real Time PCR mix με SYBR Green Κ.Ε ΕΛΚΕ 82236. 29-09-2021 15:33 29-09-2021 15:33
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια χημικού αντιδραστηρίου Κ.Ε. 82236 27-09-2021 14:28 27-09-2021 14:28
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αερίου διοξειδίου του άνθρακα Κ.Ε ΕΛΚΕ 12201. 27-09-2021 10:42 27-09-2021 10:42
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012