Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια καλύμματος για πρωτότυπο όχημα Κ.Ε.81680

 • 1
 • Συντάχθηκε 16-09-2021 11:51 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SHELL ΕΚΟ MARATHON-Χορηγίες», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Τσουρβελούδη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81680, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια καλύμματος για πρωτότυπο όχημα, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας.

  Παράρτημα Τεχνικών προδιαγραφών:

  Η κατασκευή και παράδοση του πρωτότυπου καλύμματος πρέπει να περιλαμβάνει:

  1. Προετοιμασία των 3D printed καλουπιών που θα λάβει ο κατασκευαστής του καλύμματος.
  2. Κατασκευή των αντίστοιχων καλουπιών από σύνθετο υλικό.
  3. Κατασκευή του καλύμματος σε ειδικό κλωβό υποπίεσης και θερμοκρασίαςος - auto clave, χρησιμοποιώντας προ-εμποτισμένο ανθρακόνημα - prepreg carbon fiber.
  4. Τελικό φινίρισμα και τριμάρισμα κομματιών.
  5. Συσκευασία του καλύμματος και των καλουπιών από σύνθετο υλικό.
  6. Μεταφορά του συσκευασμένου καλύμματος και των συσκευασμένων καλουπιών από σύνθετο υλικό στον τόπο παράδοσης.

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012