Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξαρτημάτων για τη συντήρηση και επισκευή υπάρχοντος εξοπλισμού της Δ/νσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξαρτημάτων για τη συντήρηση και επισκευή υπάρχοντος εξοπλισμού της Δ/νσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής

 • 1
 • Συντάχθηκε 06-10-2021 13:10 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια εξαρτημάτων για τη συντήρηση και επισκευή υπάρχοντος εξοπλισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως  15.10.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Γιώτα Τσιτωνάκη


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012