Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων Κ.Ε ΕΛΚΕ 82169.

 • 1
 • Συντάχθηκε 08-10-2021 13:15 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 08-10-2021 13:17

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΑΕ 81552) B2E4SUSTAINABLE», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γκίκα Πέτρο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82169, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας.

  Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως και την 15η/10/2021 και ώρα 15:00      

  Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: petros.gikas@enveng.tuc.gr και elkesupplies@isc.tuc.gr.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012