Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Μαρίας Κωνσταντή, Σχολή ΜΠΔ

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-10-2021 11:46 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 18/10/2021 11:00
  Λήξη: 18/10/2021 12:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   

  Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ

  Αριθμός Μητρώου: 2016010096

   

  Θέμα

  Τίτλος στα Ελληνικά: Κατεργασιμότητα μεταλλικών υλικών στην κατεργασία φραιζαρίσματος Τ

  ίτλος στα Αγγλικά : Machinability of metals in milling

   

  Εξεταστική Επιτροπή:

  Επιβλέπων: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

  Πρώτο Μέλος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ

  Δεύτερο Μέλος: ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

   

  Περίληψη

  Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Στην παρούσα εργασία θα γίνει ανάλυση της κατεργασιμότητας των ευρέως χρησιμοποιούμενων κατεργαζόμενων μεταλλικών υλικών περιλαμβάνοντας βέλτιστες συνθήκες ανά γεωμετρία και υλικό κοπτικών εργαλείων. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα γίνει μία καταγραφή των ευρέως χρησιμοποιούμενων κατεργαζόμενων υλικών και κοπτικών εργαλείων και στη συνέχεια συνδυάζοντας τα κατεργαζόμενα υλικά και τα κοπτικά εργαλεία θα μελετηθούν οι βέλτιστες συνθήκες κοπής για κατεργασία φραιζαρίσματος 

   

  Ημερομηνία Εξέτασης Ημέρα/Μήνας/Έτος: 18/10/2021 Ώρα: 11:00 

   

  Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://tucgr.zoom.us/j/84596447511?pwd=a0hkc081Vm1LNEJxWk9IL21zYkN0UT09 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012