Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ομόφωνο ψήφισμα της 581ης/30.12.2021 Συνεδρίασης της Συγκλήτου για την παράνομη κατάληψη της οικίας Φραντζεσκάκη

 • 1
 • Συντάχθηκε 30-12-2021 15:06 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ομόφωνο ψήφισμα της 581ης/30.12.2021 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης για την παράνομη κατάληψη της οικίας Φραντζεσκάκη

                                   

  ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 581/30.12.2021)

  Η κατάληψη του κτιρίου της οικίας Φραντζεσκάκη στις 24.12.2021 αποτελεί παράνομη ενέργεια που αντιβαίνει στη νομοθεσία και στο Σύνταγμα και καταπατά θεμελιώδεις αρχές της Δημοκρατίας. Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), κατέχει την πλήρη κυριότητα του ακινήτου, ενώ η Σύγκλητος του Ιδρύματος αποτελεί το θεσμοθετημένο όργανο για τη διαφύλαξη και προστασία της περιουσίας του Ιδρύματος. Οι οποιεσδήποτε (τρέχουσες ή μελλοντικές) χρήσεις του κτιρίου θα πρέπει να διατηρούν το χαρακτήρα του κτιρίου στον ιστορικό ιστό της πόλης και να σεβαστούν τη διάθεση της δωρήτριας ως προς τη χρήση του κτιρίου, όπως προδιαγράφεται στη δωρεά.

  Η κατάληψη του κτιρίου προσβάλλει κάθε έννοια και θεσμό νομιμότητας και δημοκρατικής διακυβέρνησης, παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα του μοναδικού ιδιοκτήτη, αγνοεί τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων της πολιτείας σχετικά με την ανάδειξη και προστασία του κτιρίου και θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των παρευρισκόμενων εντός του χώρου.

   

  Ως Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης:

  • Ζητούμε τον άμεσο τερματισμό της παράνομης κατάληψης και την απόδοση του κτιρίου στον νόμιμο ιδιοκτήτη του που είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης.
  • Δηλώνουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την προάσπιση της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, την αποφυγή της καταστροφής του κτιρίου και την αποτροπή πρόκλησης τραυματισμού ατόμων που παρευρίσκονται στον υπό κατάληψη χώρο.

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012