Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
ΕΛΚΕ-clear water, υπ'αριθμ. 12256/5-11-2012 πρόσκληση για 3 θέσεις με σύμβαση έργου, προθεσμία υποβολής προτάσεων 20-11-2012, ωρα 14.00 05-11-2012 14:29 05-11-2012 14:29
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με το ΠΔ 407/80 ακ. έτους 2012.13 - ΜΗΧΟΠ 26-10-2012 14:32 26-10-2012 14:32
ΕΛΚΕ-ΔΑΣΤΑ υπ'αριθμ. 11870/26-10-2012 πρόσκληση για 1 θέση Νομικού και 1 θέση Ηλ. Μηχ, λήξη προθεσμίας 12-11-2012, ωρα 14.00 26-10-2012 10:41 26-10-2012 10:41
ΕΛΚΕ-μονάδα καινοτομιας-υπ'αριθμ. 11621/23-10-2012 πρόσκληση για 1 σύμβαση Ηλ.Μηχ., λήξη προθεσμίας 08.11.2012, ωρα 14.00 23-10-2012 12:27 23-10-2012 12:27
ΕΛΚΕ-Ηράκλειτος ΙΙ-υπ'αριθμ. 11240/12-10-2012 πρόσκληση για σύμβαση έργου σε 1 ΠΕ Μηχανικό Η/Υ, λήξη προθεσμίας 29.10.2012, ώρα 14.00 12-10-2012 14:37 12-10-2012 14:37
ΕΛΚΕ-υπ'αριθμ. 11194/11-10-2012 πρόσκληση για 2 συμβάσεις έργου σε διπλωματούχους ΗΜΜΥ, λήξη προθεσμίας 29.10.2012, ώρα 14.00 12-10-2012 13:07 12-10-2012 13:07
ΕΛΚΕ-υπ'αριθμ. 11042/9-10-2012 πρόσκληση υποβολής για σύναψη έως 4 συμβάσεις έργου, τέλος προθεσμίας 26-10-2012, ωρα 14.00 10-10-2012 08:48 10-10-2012 08:48
ΕΛΚΕ-υπ'αριθμ. 11040/9-10-2012 πρόσκληση υποβολής προτάσεων για 1 σύμβαση έργου, τέλος προθεσμίας 26-10-2012, ώρα 14.00 10-10-2012 08:43 10-10-2012 08:43
ΕΛΚΕ-υπ'αριθμ. 10869/5.10.2012 πρόσκληση υποβολής προτάσεων για σύναψη 12 συμβάσεων έργου, λήξη προθεσμίας 22.10.2012, ώρα 14.00 08-10-2012 09:41 08-10-2012 09:41
ΕΛΚΕ-αποτελέσματα υπ'αριθμ. 9469/6-9-2012 και 9475/6-9-2012 προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 04-10-2012 08:37 04-10-2012 08:37
ΕΛΚΕ-Αποτελέσματα της υπ'αριθμ.9472/6-9-2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 04-10-2012 08:31 04-10-2012 08:31
Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης 03-10-2012 11:24 03-10-2012 11:24
ΕΛΚΕ-υπ'αριθμ. 10422/27.9.12 πρόσκληση για 1 ΜΠΔ με σύμβαση έργου, 6,5 μήνες, 9.100 €, λήξη προθεσμίας 15.10.2012, ωρα 14.00 27-09-2012 14:28 27-09-2012 14:28
ΕΛΚΕ-10265/24.09.2012 πρόσκληση για σύμβαση έργου σε 1 ΜΠΔ, 2 μήνες 4.800 €, λήξη προθεσμίας 11.10.2012, ώρα 14.00 27-09-2012 13:37 27-09-2012 13:37
ΕΛΚΕ-Πρόσκληση για 1 Θέση Απασχόλησης ενός (1) Ηλ. Μηχανικού και Μηχ. Υπολογιστών με σύμβαση έργου, λήξη προθεσμίας 3-10-2012, 14.00 14-09-2012 14:12 14-09-2012 14:12
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012