Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Clear Water/Αποτελέσματα υπ'αριθμ. 12256/5-11-2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 20-12-2012 13:27 20-12-2012 13:27
αριστεία/emo-entre: 14451/18-12-2012 πρόσκληση για 2 συμβάσεις έργου, λήξη προθεσμίας 11-1-2013, 14.00 20-12-2012 09:48 20-12-2012 09:48
Προκήρυξη 2 θέσεων ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης 12-12-2012 10:42 12-12-2012 10:42
ΕΛΚΕ-sparta/αριστεία υπ'αριθμ. 13640 πρόσκληση για 1 θέση μεταδιδάκτορα, λήξ. προθ. 21-12-2012, 14.00 05-12-2012 14:44 05-12-2012 14:44
ΕΛΚΕ-sparta/αριστεία υπ'αριθμ. 13312/27-11-2012 πρόσκληση για 2 θέσεις, λήξη προθεσμίας 13-12-2012, 14.00 27-11-2012 13:55 27-11-2012 13:55
ΕΛΚΕ-υπερθεν/αποτελέσματα της υπ'αριθμ. 9847/14-9-2012 πρόσκλησης 19-11-2012 08:59 19-11-2012 08:59
ΕΛΚΕ-ευαγόρας αποτελέσματα υπ'αριθμ. 11040 & 11042 προσκλήσεων 19-11-2012 08:55 19-11-2012 08:55
ΕΛΚΕ-merit/αποτελέσματα της υπ'αριθμ. 11194/11-10-2012 πρόσκλησης 19-11-2012 08:48 19-11-2012 08:48
ΕΛΚΕ-Βιωπολις/υπ'αριθμ. 12535/9-11-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων 27-11-2012, ωρα 14.00 09-11-2012 15:15 09-11-2012 15:15
ΕΛΚΕ-συνεργασια 09συν-62-331/αποτελέσματα της υπ'αριθμ. 10422/27-9-2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 09-11-2012 11:59 09-11-2012 11:59
ΕΛΚΕ-blase/αποτελέσματα της υπ'αριθμ. 10869/5-10-2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 09-11-2012 11:55 09-11-2012 11:55
ΕΛΚΕ-οασυς/αποτελέσματα υπ'αριθμ. 10265/24-9-2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 09-11-2012 11:47 09-11-2012 11:47
ΕΛΚΕ-clear water/αποτελέσματα της υπ'αριθμ. 9596/11-9-2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 09-11-2012 11:41 09-11-2012 11:41
ΕΛΚΕ-η παρκ/υπ'αριθμ. 12330/5-11-2012 πρόσκληση για σύναψη εως 10 συμβάσεων έργου, λήξη προσθεσμίας 26-11-2012, ωρα 12.00 09-11-2012 08:44 09-11-2012 08:44
ΕΛΚΕ-Ποσειδών/υπ'αριθμ. 12328/5-11-2012 πρόσκληση για σύναψη εως 6 συμβάσεων μίσθωσης έργου, λήξη προθεσμίας 26-11-2012, ώρα 14.00 09-11-2012 08:36 09-11-2012 08:36
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012