Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
ΕΛΚΕ-η παρκ/υπ'αριθμ. 12330/5-11-2012 πρόσκληση για σύναψη εως 10 συμβάσεων έργου, λήξη προσθεσμίας 26-11-2012, ωρα 12.00 09-11-2012 08:44 09-11-2012 08:44
ΕΛΚΕ-Ποσειδών/υπ'αριθμ. 12328/5-11-2012 πρόσκληση για σύναψη εως 6 συμβάσεων μίσθωσης έργου, λήξη προθεσμίας 26-11-2012, ώρα 14.00 09-11-2012 08:36 09-11-2012 08:36
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Διδάσκοντα Αγγλικής Γλώσσας με το ΠΔ 407/80 08-11-2012 12:17 08-11-2012 12:17
Προκήρυξη μιας θέσεως ΔΕΠ στο Τμήμα ΗΜΜΥ 08-11-2012 11:33 08-11-2012 11:33
ΕΛΚΕ-oncoseed υπ'αριθμ. 12140/2-11-2012 πρόσκληση υποβολής προτάσεων για 1 θέση με σύμβαση έργου, λήξη προθεσμίας 23-11-2012, 14.00 05-11-2012 14:35 05-11-2012 14:35
ΕΛΚΕ-clear water, υπ'αριθμ. 12256/5-11-2012 πρόσκληση για 3 θέσεις με σύμβαση έργου, προθεσμία υποβολής προτάσεων 20-11-2012, ωρα 14.00 05-11-2012 14:29 05-11-2012 14:29
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με το ΠΔ 407/80 ακ. έτους 2012.13 - ΜΗΧΟΠ 26-10-2012 14:32 26-10-2012 14:32
ΕΛΚΕ-ΔΑΣΤΑ υπ'αριθμ. 11870/26-10-2012 πρόσκληση για 1 θέση Νομικού και 1 θέση Ηλ. Μηχ, λήξη προθεσμίας 12-11-2012, ωρα 14.00 26-10-2012 10:41 26-10-2012 10:41
ΕΛΚΕ-μονάδα καινοτομιας-υπ'αριθμ. 11621/23-10-2012 πρόσκληση για 1 σύμβαση Ηλ.Μηχ., λήξη προθεσμίας 08.11.2012, ωρα 14.00 23-10-2012 12:27 23-10-2012 12:27
ΕΛΚΕ-Ηράκλειτος ΙΙ-υπ'αριθμ. 11240/12-10-2012 πρόσκληση για σύμβαση έργου σε 1 ΠΕ Μηχανικό Η/Υ, λήξη προθεσμίας 29.10.2012, ώρα 14.00 12-10-2012 14:37 12-10-2012 14:37
ΕΛΚΕ-υπ'αριθμ. 11194/11-10-2012 πρόσκληση για 2 συμβάσεις έργου σε διπλωματούχους ΗΜΜΥ, λήξη προθεσμίας 29.10.2012, ώρα 14.00 12-10-2012 13:07 12-10-2012 13:07
ΕΛΚΕ-υπ'αριθμ. 11042/9-10-2012 πρόσκληση υποβολής για σύναψη έως 4 συμβάσεις έργου, τέλος προθεσμίας 26-10-2012, ωρα 14.00 10-10-2012 08:48 10-10-2012 08:48
ΕΛΚΕ-υπ'αριθμ. 11040/9-10-2012 πρόσκληση υποβολής προτάσεων για 1 σύμβαση έργου, τέλος προθεσμίας 26-10-2012, ώρα 14.00 10-10-2012 08:43 10-10-2012 08:43
ΕΛΚΕ-υπ'αριθμ. 10869/5.10.2012 πρόσκληση υποβολής προτάσεων για σύναψη 12 συμβάσεων έργου, λήξη προθεσμίας 22.10.2012, ώρα 14.00 08-10-2012 09:41 08-10-2012 09:41
ΕΛΚΕ-αποτελέσματα υπ'αριθμ. 9469/6-9-2012 και 9475/6-9-2012 προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 04-10-2012 08:37 04-10-2012 08:37
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012