Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Αποτελέσματα υπ'αριθμ. 10798/23.11.2011 Πρόσκλησης σε έργο "Πρακτική Άσκηση Πολυτεχνείου Κρήτης" 19-04-2012 14:25 19-04-2012 14:25
Αποτελέσματα υπ'αριθμ. 2318 πρόσκλησης για έργο ΕΥΑΓΟΡΑΣ/Διασυνοριακή Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 19-04-2012 12:30 19-04-2012 12:30
Αποτελέσματα υπ'αριθμ. 1478 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 1 θέση στο έργο Oncoseed 19-04-2012 11:10 19-04-2012 11:10
Δημοσίευση προκήρυξης μιας θέσεως ΔΕΠ στο Τμήμα ΜΠΔ του Ιδρύματος 10-04-2012 11:47 10-04-2012 11:47
Αποτελέσματα της υπ'αριθμ. 11963/12-12-2011 Ανακοίνωσης για πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 1 ΠΕ Μηχανικού Δοίκησης 05-04-2012 11:37 05-04-2012 11:37
Αποτελέσματα της υπ'αριθμ. 1551/6-2-2012 Πρόσκλησης στα πλαίσια του έργου Η-ΠΑΡΚ 04-04-2012 13:20 04-04-2012 13:20
Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στο Τμήμα ΜΠΔ 27-03-2012 12:08 27-03-2012 12:08
Πρόσκληση για 1 Μηχ. Παρ. & Διοίκησης, για 1 μήνα, παράταση λήξης προθεσμίας έως 18.04.2012 (αρχική λήξη προθεσμίας 12-04-2012). 27-03-2012 10:08 27-03-2012 10:08
ΔΑΣΤΑ-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) Νομικό, λήξη προθεσμίας 04.04.2012, ωρα 14.00 19-03-2012 13:38 19-03-2012 13:38
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφ/ντος για 1 Μηχ. Περ/ντος ή Χημικό Μηχανικό στο έργο REMESEP, τέλος προθεσμίας 02/04/2012, 14:00 16-03-2012 13:05 16-03-2012 13:05
Πρόσκληση για υποβολή πρότασης για σύναψη έως 2 συμβάσεων-μίσθωση έργου, λήξη προθεσμίας 28.03.2012 12-03-2012 12:08 12-03-2012 12:08
Προκήρυξη θέσεως με το ΠΔ 407/80 για το ΚΕΓΕΠ 08-03-2012 12:50 08-03-2012 12:50
Πρόσκληση υποβολής πρότασης για σύναψη εως 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου, λήξη προθεσμίας υποβολής 23.03.2012 07-03-2012 09:13 07-03-2012 09:13
ΕΥΑΓΟΡΑΣ-Πρόσκληση υποβολής πρότασης σύναψης έως 3 συμβάσεων έργου, λήξη προθεσμίας 19.03.2012 02-03-2012 13:36 02-03-2012 13:36
πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων συμμετεχόντων στην υπ'αριθμ. 12402/19.12.2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 22-02-2012 13:02 22-02-2012 13:02
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012