Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμβασιούχους με το ΠΔ 407/80 Γενικού Τμήματος 31-07-2012 13:59 31-07-2012 13:59
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα ΗΜΜΥ 31-07-2012 12:35 31-07-2012 12:35
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με το ΠΔ 407/80 ακ. έτους 2012.13 - ΜΗΧΟΠ 11-07-2012 12:12 11-07-2012 12:12
ΕΛΚΕ/REMESEP- Απασχόληση 1 Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού με σύμβαση έργου, προτάσεις εως 27/7/2012, ωρα 14.00 11-07-2012 11:26 11-07-2012 11:26
Ανάκληση Δημοσίευσης Προκήρυξης μίας θέσεως ΔΕΠ στο Τμήμα ΗΜΜΥ ( Η ορθή θέση ) 02-05-2012 12:08 02-05-2012 12:08
Ανάκληση Δημοσίευσης Προκήρυξης μίας θέσεως ΔΕΠ στο Τμήμα ΗΜΜΥ 02-05-2012 11:44 02-05-2012 11:44
Αποτελέσματα υπ'αριθμ. 10798/23.11.2011 Πρόσκλησης σε έργο "Πρακτική Άσκηση Πολυτεχνείου Κρήτης" 19-04-2012 14:25 19-04-2012 14:25
Αποτελέσματα υπ'αριθμ. 2318 πρόσκλησης για έργο ΕΥΑΓΟΡΑΣ/Διασυνοριακή Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 19-04-2012 12:30 19-04-2012 12:30
Αποτελέσματα υπ'αριθμ. 1478 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 1 θέση στο έργο Oncoseed 19-04-2012 11:10 19-04-2012 11:10
Δημοσίευση προκήρυξης μιας θέσεως ΔΕΠ στο Τμήμα ΜΠΔ του Ιδρύματος 10-04-2012 11:47 10-04-2012 11:47
Αποτελέσματα της υπ'αριθμ. 11963/12-12-2011 Ανακοίνωσης για πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 1 ΠΕ Μηχανικού Δοίκησης 05-04-2012 11:37 05-04-2012 11:37
Αποτελέσματα της υπ'αριθμ. 1551/6-2-2012 Πρόσκλησης στα πλαίσια του έργου Η-ΠΑΡΚ 04-04-2012 13:20 04-04-2012 13:20
Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στο Τμήμα ΜΠΔ 27-03-2012 12:08 27-03-2012 12:08
Πρόσκληση για 1 Μηχ. Παρ. & Διοίκησης, για 1 μήνα, παράταση λήξης προθεσμίας έως 18.04.2012 (αρχική λήξη προθεσμίας 12-04-2012). 27-03-2012 10:08 27-03-2012 10:08
ΔΑΣΤΑ-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) Νομικό, λήξη προθεσμίας 04.04.2012, ωρα 14.00 19-03-2012 13:38 19-03-2012 13:38
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012