Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ'αριθμ. 4222/11-5-2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 27-07-2011 14:44 27-07-2011 14:44
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε 2 άτομα στο πλαίσιο της πράξης 01.72.22.01.02 «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) το 25-07-2011 12:17 25-07-2011 12:17
Γενικό Τμήμα - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Συμβασιούχων με το Π.Δ. 407/80 15-07-2011 11:05 15-07-2011 11:05
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη με το ΠΔ 407/80 08-07-2011 15:18 08-07-2011 15:18
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προσληψη με το ΠΔ 407/80 07-07-2011 11:50 07-07-2011 11:50
ορθή επανάληψη ως προς τον τίτλο έργου για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 θέσεις 17-06-2011 15:46 17-06-2011 15:46
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 θέσεις με σύμβαση έργου 17-06-2011 13:31 17-06-2011 13:31
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα 12-05-2011 15:43 12-05-2011 15:43
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ'αριθμ 3144/6-4-2011 για την απασχόληση με σύμβαση ανάθεσης έργου τριών (3) επιστημόνων 08-04-2011 14:26 08-04-2011 14:26
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση δύο θέσεων εργασίας Υπαλλήλων Γραφείου 06-04-2011 11:29 06-04-2011 11:29
ΕΛΚΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση με σύμβαση έργου: Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος 15-03-2011 10:01 15-03-2011 10:01
ΕΛΚΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση με σύμβαση έργου: 1 Ηλεκτρονικού Μηχανικού και 1 Βιοχημικού 15-03-2011 09:47 15-03-2011 09:47
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Συμβασιούχων με το Π.Δ. 407/80 01-03-2011 11:07 01-03-2011 11:07
Τμήμα ΜΠΔ-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 16-02-2011 14:52 16-02-2011 14:52
ΕΛΚΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση απασχόλησης δικηγόρου με σύμβαση έργου 27-01-2011 10:17 27-01-2011 10:17
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012