Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
ΕΛΚΕ-υπ'αριθμ. 10869/5.10.2012 πρόσκληση υποβολής προτάσεων για σύναψη 12 συμβάσεων έργου, λήξη προθεσμίας 22.10.2012, ώρα 14.00 08-10-2012 09:41 08-10-2012 09:41
ΕΛΚΕ-αποτελέσματα υπ'αριθμ. 9469/6-9-2012 και 9475/6-9-2012 προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 04-10-2012 08:37 04-10-2012 08:37
ΕΛΚΕ-Αποτελέσματα της υπ'αριθμ.9472/6-9-2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 04-10-2012 08:31 04-10-2012 08:31
Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης 03-10-2012 11:24 03-10-2012 11:24
ΕΛΚΕ-υπ'αριθμ. 10422/27.9.12 πρόσκληση για 1 ΜΠΔ με σύμβαση έργου, 6,5 μήνες, 9.100 €, λήξη προθεσμίας 15.10.2012, ωρα 14.00 27-09-2012 14:28 27-09-2012 14:28
ΕΛΚΕ-10265/24.09.2012 πρόσκληση για σύμβαση έργου σε 1 ΜΠΔ, 2 μήνες 4.800 €, λήξη προθεσμίας 11.10.2012, ώρα 14.00 27-09-2012 13:37 27-09-2012 13:37
ΕΛΚΕ-Πρόσκληση για 1 Θέση Απασχόλησης ενός (1) Ηλ. Μηχανικού και Μηχ. Υπολογιστών με σύμβαση έργου, λήξη προθεσμίας 3-10-2012, 14.00 14-09-2012 14:12 14-09-2012 14:12
ΕΛΚΕ-9596/11-9-2012 Πρόσκληση υποβολής πρότασης για 1 Γεωλόγο/ Μηχανικό Ορυκτών Πόρων (υποψήφιου διδάκτορα) -επικαιροποιημένο αρχείο 13-09-2012 09:10 13-09-2012 09:10
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 08-09-2012 15:54 08-09-2012 15:54
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη έως επτά (7) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 08-09-2012 15:39 08-09-2012 15:39
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 07-09-2012 17:31 07-09-2012 17:31
Ορθή Επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 06-09-2012 10:18 06-09-2012 10:18
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 03-09-2012 10:36 03-09-2012 10:36
Προκήρυξη μιας θέσεως ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 28-08-2012 12:02 28-08-2012 12:02
Αποτελέσματα υπ'αριθμ. 7500/10.07.12 Πρόσκλησηs Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου REMESEP 22-08-2012 19:00 22-08-2012 19:00
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012