Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για την υπ'αριθμ. 7504/03-08-2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 11-11-2011 15:53 11-11-2011 15:53
υπ'αριθμ. 9550/31-10-2011 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση τριών (3) επιστημόνων με σύμβαση έργου 03-11-2011 15:23 03-11-2011 15:23
Τμήμα ΜΠΔ - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Συμβασιούχων με το Π.Δ. 407/80 07-07-2011 10:02 26-10-2011 13:01
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη διδασκόντων βάσει του ΠΔ 407/80 ΜΠΔ 26-10-2011 13:00 26-10-2011 13:00
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 13-09-2011 10:52 13-09-2011 10:52
Προκήρυξη τριών (3) θέσεων μέλών ΔΕΠ στο Πολυετχνείο Κρήτης 09-09-2011 11:44 09-09-2011 11:44
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ'αριθμ. 7504/3-8-2011 για 4 θέσεις -ΔΑΣΤΑ 04-08-2011 13:44 04-08-2011 13:44
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ'αριθμ 7225/28.07.2011 -1 θέση ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ με σύμβαση έργου 01-08-2011 13:28 01-08-2011 13:28
Τμήμα ΗΜΜΥ - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 29-07-2011 14:34 29-07-2011 14:34
πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για απασχόληση με σύμβαση έργου σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 5385/10-6-2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντ 27-07-2011 14:51 27-07-2011 14:51
Πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ'αριθμ. 4222/11-5-2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 27-07-2011 14:44 27-07-2011 14:44
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε 2 άτομα στο πλαίσιο της πράξης 01.72.22.01.02 «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) το 25-07-2011 12:17 25-07-2011 12:17
Γενικό Τμήμα - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Συμβασιούχων με το Π.Δ. 407/80 15-07-2011 11:05 15-07-2011 11:05
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη με το ΠΔ 407/80 08-07-2011 15:18 08-07-2011 15:18
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προσληψη με το ΠΔ 407/80 07-07-2011 11:50 07-07-2011 11:50
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012