Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 21-05-2010 12:09 21-05-2010 12:09
Προκήρυξη μίας (1) θέσεως ΔΕΠ Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 18-05-2010 10:29 18-05-2010 10:29
Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΔΕΠ Τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 10-05-2010 09:53 10-05-2010 09:53
Δημοσίευση προκήρυξης μίας θέσεως ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 20-04-2010 08:11 20-04-2010 08:11
ΕΛΚΕ Πολυτεχνείο Κρήτης - Ανακοίνωση για την πρόσληψη 2 ατόμων ΠΕ Οικονομικού 26-03-2010 09:43 29-03-2010 14:10
Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 25-02-2010 09:34 25-02-2010 09:34
ανακοίνωση 3 θέσεων ΣΟΧ για 8 μήνες 23-02-2010 12:52 23-02-2010 12:52
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με το Π.Δ. 407/80 για το εαρινό εξάμηνο του ακ.έτους 2009-2010- Γενικό Τμήμα 17-02-2010 11:28 17-02-2010 11:28
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Διδασκόντων 407/80 - Τμήμα ΗΜΜΥ 11-02-2010 09:36 11-02-2010 09:36
Προκήρυξη μιας (1) θέσεως Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 04-02-2010 12:04 04-02-2010 12:04
Προκήρυξη Θέσεων 407/80 -Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 01-02-2010 12:37 01-02-2010 12:37
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας - πλήρωση θέσης εργασίας υπαλλήλου γραφείου ειδικών προσόντων 29-01-2010 14:24 29-01-2010 14:24
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Τοπογράφο Μηχανικό 27-01-2010 13:46 27-01-2010 13:46
Ανακοίνωση πρόσληψης 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Ειδικότητας ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ) 21-01-2010 09:40 21-01-2010 09:40
Δημοσίευση προκήρυξης δύο θέσεων τουΤμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 29-12-2009 07:36 29-12-2009 07:36
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012