Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Διδάσκοντα-Χειμερινό εξάμηνο 2021-22 06-09-2021 15:50 06-09-2021 15:50
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με πτυχιούχο Πληροφορικής ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας Κ.Ε ΕΛΚΕ 82095. 06-09-2021 12:21 06-09-2021 12:21
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12690/2021 πρόσκλησης Κ.Ε. 82272 03-09-2021 13:50 03-09-2021 13:50
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 11158/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για 2 συμβάσεις έργου Κ.Ε. 82057 03-09-2021 08:43 03-09-2021 08:43
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 12755/15-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Κ.Ε. ΕΛΚΕ 82263 02-09-2021 13:22 02-09-2021 13:22
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12667/13-07-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82272. 02-09-2021 12:00 02-09-2021 12:00
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12639/13-07-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82130. 02-09-2021 09:34 02-09-2021 09:34
Απόσπασμα πρακτικού αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7233/19-04-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82230. 01-09-2021 13:45 01-09-2021 13:45
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία και διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, Σχολή ΜΗΧΟΠ 31-08-2021 15:38 31-08-2021 15:38
Προκήρυξη και Περίληψη Προκήρυξης τριών (3) νέως θέσεων μελών ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης 26-08-2021 13:29 26-08-2021 13:29
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για έξι (6) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 81580. 25-08-2021 13:04 25-08-2021 13:04
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρόσληψης Συμβασιούχων - Σχολή ΗΜΜΥ 06-08-2021 10:35 06-08-2021 10:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία και διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, Σχολής ΜΠΔ 06-08-2021 09:06 06-08-2021 09:06
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για (4) μήνες με πτυχιούχο Π.Ε Πληροφορικής Κ.Ε ΕΛΚΕ 82004. 05-08-2021 08:53 05-08-2021 08:53
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 81986. 04-08-2021 14:32 04-08-2021 14:32
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012