Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με Ηλεκτρολόγo/Ηλεκτρονικό Μηχανικό & Μηχανικό Υπολογιστών Κ.Ε. 81800 29-11-2021 12:33 29-11-2021 16:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 81552. 26-11-2021 09:28 26-11-2021 09:28
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82485. 24-11-2021 12:28 24-11-2021 12:28
Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16414/15-09-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 24-11-2021 11:07 24-11-2021 11:07
Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16413/15-09-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 24-11-2021 10:41 24-11-2021 10:41
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για έξι (6) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82516. 23-11-2021 12:55 23-11-2021 12:55
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδ. δικαίου με διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό & μηχ. Η/Υ Κ.Ε ΕΛΚΕ 82535. 18-11-2021 10:23 18-11-2021 10:23
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με Πτυχιούχο Π.Ε ή Τ.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού Κ.Ε ΕΛΚΕ 81986. 15-11-2021 13:09 15-11-2021 13:09
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17091/29-09-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82146. 12-11-2021 13:21 12-11-2021 13:21
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης 11-11-2021 12:58 11-11-2021 12:58
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17012/28-09-2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82531 11-11-2021 12:52 11-11-2021 12:52
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση έργου με διπλ/χο Ηλεκτρολόγο/Ηλεκτρονικό Μηχανικό Π.Ε. Κ.Ε. 82270 10-11-2021 15:07 10-11-2021 15:07
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση μίσθωσης έργου ιδ. δικαίου με Ηλεκτρολόγο/Ηλεκτρονικό Μηχανικό Κ.Ε. 82071 09-11-2021 13:03 09-11-2021 13:03
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με διπλωματούχο Μηχ. Περιβάλλοντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82189. 02-11-2021 09:44 02-11-2021 09:44
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για έξι (6) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82282. 26-10-2021 13:47 26-10-2021 13:47
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012