Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ 03-02-2023 13:32 03-02-2023 13:32
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για (4) μήνες με διπλωματούχο Χημ. Μηχανικό ΚΕ ΕΛΚΕ 82549. 03-02-2023 12:13 03-02-2023 12:13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου με Πτυχιούχο Νομικής ΚΕ ΕΛΚΕ 82561. 03-02-2023 09:10 03-02-2023 09:10
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82561 02-02-2023 13:12 02-02-2023 13:12
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 28628/2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμαβσης έργου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82356. 27-01-2023 10:39 27-01-2023 10:39
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης 25-01-2023 13:30 25-01-2023 13:30
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 26018/28-11-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 81580. 20-01-2023 13:39 20-01-2023 13:39
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με διπλωματούχο Μηχανικό Περιβάλλοντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82617. 18-01-2023 12:14 18-01-2023 12:14
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με διπλωματούχο Μηχανικό Περιβάλλοντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82617. 18-01-2023 12:11 18-01-2023 12:11
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με πτυχιούχο/διπλωματούχο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΚΕ ΕΛΚΕ 82640. 18-01-2023 08:50 18-01-2023 08:50
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82420. 16-01-2023 14:30 16-01-2023 14:30
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 25778/2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82398. 02-01-2023 13:25 02-01-2023 13:25
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22578/13-10-2022 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82601. 29-12-2022 14:28 29-12-2022 14:28
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21929/2022 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82659. 29-12-2022 10:14 29-12-2022 10:14
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με διπλωματούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82356. 21-12-2022 10:29 21-12-2022 10:29
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012