Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11194/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82095 30-07-2021 10:53 30-07-2021 10:53
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή διδακτικού έργου από νέους επιστήμονες/κατόχους διδακτορικού κατά το ακ. έτος 2021-2022 16-07-2021 17:03 16-07-2021 17:03
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας Ο.Χ. με Γεωπόνο/Βιολόγο/Μηχ. Περιβάλλοντος Κ.Ε.82263 15-07-2021 11:36 15-07-2021 11:36
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Πτυχιούχο Π.Ε Διοικητικού - Οικονομικού για δύο (2) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82272. 14-07-2021 14:41 14-07-2021 14:41
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης με σύμβαση για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας 14-07-2021 13:07 14-07-2021 13:07
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλωματούχο Ηλεκτρόλογο/Ηλεκτρονικό Μηχανικό & Μηχ. Η/Υ για δώδεκα (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82272. 14-07-2021 08:14 14-07-2021 08:14
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82130. 13-07-2021 13:23 13-07-2021 13:23
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 81803. 13-07-2021 10:52 13-07-2021 10:52
Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδάσκοντος & εργαστηριακών βοηθών -Χει. Εξ.2021-22 13-07-2021 10:35 13-07-2021 10:35
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 10744/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82247. 13-07-2021 09:48 13-07-2021 09:48
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 10728/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82259. 13-07-2021 09:38 13-07-2021 09:38
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού-εργαστηριακού προσωπικού-Σχολή ΜΗΧΟΠ 01-07-2021 11:58 01-07-2021 11:58
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Διπλωματούχο Μηχανικό Περιβάλλοντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 81879. 30-06-2021 08:16 30-06-2021 08:16
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 9105/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε 82417 25-06-2021 10:29 25-06-2021 10:29
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 9556/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82012 25-06-2021 10:20 25-06-2021 10:20
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012