Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 81986. 04-08-2021 14:32 04-08-2021 14:32
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82255. 04-08-2021 11:28 04-08-2021 11:28
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για δύο (2) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 81810. 03-08-2021 11:38 04-08-2021 10:31
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης στο έργο με κωδικό Ε.Π.Ι.Τ.Σ. 52121 03-08-2021 12:51 03-08-2021 12:51
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10676/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81986 30-07-2021 14:44 30-07-2021 14:44
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11490/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82006 30-07-2021 13:41 30-07-2021 13:41
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10767/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82006 30-07-2021 13:19 30-07-2021 13:19
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11021/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82255 30-07-2021 11:58 30-07-2021 11:58
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11194/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82095 30-07-2021 10:53 30-07-2021 10:53
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή διδακτικού έργου από νέους επιστήμονες/κατόχους διδακτορικού κατά το ακ. έτος 2021-2022 16-07-2021 17:03 16-07-2021 17:03
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας Ο.Χ. με Γεωπόνο/Βιολόγο/Μηχ. Περιβάλλοντος Κ.Ε.82263 15-07-2021 11:36 15-07-2021 11:36
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Πτυχιούχο Π.Ε Διοικητικού - Οικονομικού για δύο (2) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82272. 14-07-2021 14:41 14-07-2021 14:41
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης με σύμβαση για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας 14-07-2021 13:07 14-07-2021 13:07
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλωματούχο Ηλεκτρόλογο/Ηλεκτρονικό Μηχανικό & Μηχ. Η/Υ για δώδεκα (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82272. 14-07-2021 08:14 14-07-2021 08:14
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82130. 13-07-2021 13:23 13-07-2021 13:23
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012