Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
ΕΛΚΕ-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 383/13-1-2014 για δύο (2) σύμβασεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 13-01-2014 14:38 13-01-2014 14:38
ΕΛΚΕ-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 385/13-1-2014 για μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 13-01-2014 14:26 13-01-2014 14:26
ΕΛΚΕ-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 15489/2013 για μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 24-12-2013 13:24 24-12-2013 13:24
ΕΛΚΕ-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 15487/2013 για δύο (2) σύμβασεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 24-12-2013 12:05 24-12-2013 12:05
ΕΛΚΕ-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 15485/2013 για μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 24-12-2013 11:58 24-12-2013 11:58
Έγκριση πρακτικού 13543/2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου AFORMI με κωδ. Έργου 80800 23-12-2013 14:31 23-12-2013 14:31
Έγκριση πρακτικού 10230/2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου FILLIGEM με κωδ. Έργου 80885 23-12-2013 14:17 23-12-2013 14:17
Έγκριση πρακτικού 13629/2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου BLASÉ με κωδ. Έργου 80722 ΑΔΑ 23-12-2013 14:12 23-12-2013 14:12
Έγκριση πρακτικού 12420/2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘ 23-12-2013 14:02 23-12-2013 14:02
Έγκριση πρακτικού 12745/2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ με κωδ. Έργο 23-12-2013 13:51 23-12-2013 13:51
Έγκριση πρακτικού 11688/2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου MERIT με κωδ. Έργου 80155 23-12-2013 13:39 23-12-2013 13:39
Έγκριση πρακτικού 13378/2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου ISTRIA με κωδ. Έργου 80881 23-12-2013 13:24 23-12-2013 13:24
Έγκριση πρακτικού 15339/2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου SPARTA με κωδ. Έργου 80799 23-12-2013 13:15 23-12-2013 13:15
ΕΛΚΕ-Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 14837/10-12-2013 για μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 10-12-2013 11:56 10-12-2013 11:56
ΕΛΚΕ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 14226/28-11-2013 για (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 02-12-2013 12:32 02-12-2013 12:32
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012