Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
ΕΛΚΕ- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 13992/25-11-2013 για μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 28-11-2013 14:28 28-11-2013 14:28
ΕΛΚΕ- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 14223/28-11-2013 για μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 28-11-2013 14:19 28-11-2013 14:19
ΕΛΚΕ- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 14221/28-11-2013 για μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 28-11-2013 14:10 28-11-2013 14:10
ΕΛΚΕ - Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12117/15.10.13 19-11-2013 16:27 19-11-2013 16:27
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης για (1) διδάσκοντα/ουσα Αγγλικής γλώσσας 18-11-2013 16:48 18-11-2013 16:48
ΕΛΚΕ 13629/18.11.2013- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 18-11-2013 10:09 18-11-2013 10:09
ΕΛΚΕ- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 13543/14-11-2013 για μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 14-11-2013 13:01 14-11-2013 13:01
ΕΛΚΕ - Υπόμνηση Πρόσκλησης με Αρ. Πρωτ. 12745- 29/10/2013 12-11-2013 16:28 12-11-2013 16:28
ΕΛΚΕ- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 11-11-2013 13:44 11-11-2013 13:44
ΕΛΚΕ - Ορθή Επανάληψη της 12420/21.10.2013 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 01-11-2013 14:33 01-11-2013 14:33
ΕΛΚΕ- Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8961/26.7.13 31-10-2013 21:32 31-10-2013 21:32
ΕΛΚΕ- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τέσσερις (4) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 30-10-2013 13:53 30-10-2013 13:53
ΕΛΚΕ- Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10535/9.9.13 30-10-2013 09:15 30-10-2013 09:15
ΕΛΚΕ- Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8940/25.7.13 30-10-2013 08:57 30-10-2013 08:57
ΕΛΚΕ- Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10520/9.9.13 29-10-2013 13:46 29-10-2013 13:46
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012