Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σχολής ΜΠΔ για διδάσκοντες και εργαστηριακούς βοηθούς με το Π.Δ.407/80 28-08-2013 14:56 28-08-2013 14:56
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 ακαδ. έτους 2013-14 - Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικώ 26-08-2013 13:25 26-08-2013 13:25
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 ακαδ. έτους 2013-14 - Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 22-08-2013 09:28 22-08-2013 09:28
Πρόσληψη Διδάσκοντα (ΠΔ 407/80) στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος 20-08-2013 13:17 20-08-2013 13:17
Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6726/7.6.13 - ΘΑΛΗΣ GEOCHARACTERIZATION KAE 80198 02-08-2013 10:10 02-08-2013 10:10
Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7607/28.6.13 - MICROALGAE-BIO-PRODUCTS KAE 80908 02-08-2013 10:06 02-08-2013 10:06
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 - Σχολή ΗΜΜΥ 02-08-2013 09:55 02-08-2013 09:55
Εγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7253/19.6.13 - ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΚΑΕ 80162 02-08-2013 08:11 02-08-2013 08:11
Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7249/19.6.13 - ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΚΑΕ 80162 02-08-2013 08:00 02-08-2013 08:00
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού Ορυκτών Πόρων με Διδακτορικό Δίπλωμα) 26-07-2013 14:01 26-07-2013 14:01
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2 Θέσεις) 26-07-2013 13:33 26-07-2013 13:33
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) 25-07-2013 14:26 25-07-2013 14:26
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ) 25-07-2013 14:23 25-07-2013 14:23
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΔ.407/80) της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος 25-07-2013 11:12 25-07-2013 11:12
Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6479/4.6.13 24-07-2013 10:41 24-07-2013 10:41
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012