Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στη σχολή ΜΗΧΟΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης 15-07-2013 11:06 15-07-2013 11:06
Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5712/20.5.13 για τ 10-07-2013 08:27 10-07-2013 08:27
Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6421/3.6.13 για τι 10-07-2013 08:25 10-07-2013 08:25
Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6716/7.6.13 για τι 10-07-2013 08:21 10-07-2013 08:21
Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6721/7.6.13 για τι 10-07-2013 07:56 10-07-2013 07:56
Παραίτηση του κ. Εμμανουήλ Παπαγιαννάκη από το έργο που του ανατέθηκε, σύμφωνα με το από 3.6.2013 (αρ. πρ 09-07-2013 08:26 09-07-2013 08:26
Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4923/30.4.13 για τι 08-07-2013 12:46 08-07-2013 12:46
ΕΛΚΕ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.:7607 /28-6-2013 01-07-2013 14:23 01-07-2013 14:23
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με το ΠΔ 407/80 - ΜΗΧΟΠ 27-06-2013 13:24 27-06-2013 13:24
ΕΛΚΕ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ. 7249/19-6-2013 19-06-2013 14:04 19-06-2013 14:04
ΕΛΚΕ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ. 7253/19-6-2013 19-06-2013 14:01 19-06-2013 14:01
Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ΔΕΠ στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 07-06-2013 13:40 07-06-2013 13:40
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2 θέσεις) 07-06-2013 13:09 07-06-2013 13:09
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Θέση Απασχόλησης Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) 07-06-2013 13:08 07-06-2013 13:08
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Θέση Απασχόλησης πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών με Διδακτορικό Δίπλωμα) 07-06-2013 13:07 07-06-2013 13:07
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012