Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Δημοσίευση προκήρυξης δύο θέσεων τουΤμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

  • 1
  • Συντάχθηκε 29-12-2009 07:36 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Παρακάτω ακολουθεί η δημοσίευση της προκήρυξης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Επίκουρου Καθηγητή.

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012