Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με το ΠΔ 407/80 - ΜΗΧΟΠ

 • 1
 • Συντάχθηκε 27-06-2013 13:24 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -


  Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να προσλάβει, με το Π.Δ. 407/80, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 σύμφωνα με τις πιστώσεις που θα διατεθούν από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων,για το εν λόγω Ακαδημαϊκό Έτος και τις ανάγκες της Σχολής.
  Επισυνάπτεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  Η Γραμματέας της Σχολής ΜΗΧΟΠ
  Δρ. Παγώνα Μακρή

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012