Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Ανακοίνωση πρόσληψης 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Ειδικότητας ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)

Ανακοίνωση πρόσληψης 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Ειδικότητας ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)

 • 1
 • Συντάχθηκε 21-01-2010 09:40 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -


  Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από κονδύλια των Ειδικών Λογαριασμών των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., συνολικού αριθμού δύο ( 2) ατόμων Ειδικότητας ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ), για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας της έρευνας στο Πολυτεχνείο Κρήτης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 και κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 18 Ν. 2190/ 1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, και του Ν.2640/1998.

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012