Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη μιας (1) θέσεως Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

  • 1
  • Συντάχθηκε 04-02-2010 12:04 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Παρακάτω ακολουθεί δημοσίευση προκήρυξης του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή και με γνωστικό αντικείμενο " Επιφανεικές Εκμεταλλεύσεις Μεταλλείων ".

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012