Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ημερίδα για το Πρόγραμμα INVALOR | Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρος Διαχείριση Φυσικών Πόρων | 15/11/2019 | ΚAM

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-11-2019 10:11 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης σας προσκαλεί στην Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο «Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρος Διαχείριση Φυσικών Πόρων», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ) στα Χανιά, στις 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 08:30-17:00.

  Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος
   INVALOR «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων», Υποέργο 6, Περιβαλλοντικές εφαρμογές από την αξιοποίηση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθ. Ευάγγελο Διαμαντόπουλο, Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης και Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος. Από το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχουν επίσης, ο Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος) και ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων).

  Κύριος στόχος του προγράμματος INVALOR είναι η διάχυση, η ενθάρρυνση και η υποστήριξη της εφαρμογής ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων σε τομείς που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, την αξιοποίηση της πρωτογενούς και της απόβλητης βιομάζας, των βιομηχανικών, αγροβιομηχανικών και αστικών στερεών αποβλήτων και παραπροϊόντων για την παραγωγή νέων υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας, βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς και ενέργειας. Βασική αρχή στην οποία στηρίζεται η υποδομή είναι ότι τα παραπροϊόντα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων δεν αποτελούν «απόβλητα» αλλά επεξεργασμένες πρώτες ύλες και δυνητικούς Εθνικούς/Ευρωπαϊκούς Πόρους.

  Το έργο INVALOR συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), ενώ τα μέλη του προέρχονται από επτά επιστημονικούς φορείς:

  • Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Πολυτεχνείο Κρήτης
  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

  Η ημερίδα απευθύνεται σε:

  • Επιστήμονες και ερευνητές με ενδιαφέρον στην αξιοποίηση αποβλήτων και αειφόρο διαχείριση φυσικών πόρων
  • Προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές
  • Δημόσιους φορείς
  • Όποιον ενδιαφέρεται για το ερευνητικό αυτό πεδίο

  Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη.

  Εγγραφές θα πραγματοποιηθούν την ημέρα
   διεξαγωγής της Ημερίδας και ώρες 8:30 – 9:30.

  Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012