Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ομιλία στα πλαίσια του Π.Μ.Σ 'Χώρος , Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον' της Σχολής ΑΡΜΗΧ στις 29/11/2019, 15.00

 • 1
 • Συντάχθηκε 26-11-2019 11:52 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τίτλος: Αποτίμηση και επεμβάσεις σε διατηρητέα κτήρια και μνημεία από φέρουσα τοιχοποιία

  Ομιλητής: Καθηγητής Κων/νος Σπυράκος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012