Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Innovation House | Διάλεξη "Προστασία εφευρέσεων με Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας"

 • 1
 • Συντάχθηκε 12-11-2020 11:43 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 12-11-2020 11:45

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 12/11/2020 12:00
  Λήξη: 12/11/2020 14:00

   

  Το Innovation House του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 12:00-14:00 διάλεξη με θέμα την προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Πατέντα και την χρήση PCT αίτησης με πρακτικά παραδείγματα.

  Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί από τον Δρ. Κωνσταντίνο Βαβέκη και θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα:

  • Γενικά στοιχεία IPR (Intellectual Property Rights)
  • Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Δ.Ε.) τι προσφέρουν
  • Τι δεν μπορεί να προστατευτεί με Δ.Ε.
  • Καινοτομία και Εφευρετικό βήμα με παραδείγματα
  • Διαδικασία κατάθεσης και στάδια μέχρι την λήψη Ευρωπαϊκού Δ.Ε.
  • Δικαιώματα από Δ.Ε., εφευρέτης, applicant
  • Infringement και patent Litigation
  • Διεθνή αίτηση για Δ.Ε.
  • Representation
  • Προστασία ICT με ΔΕ στην Ευρώπη
  • Patent search και πληροφορίες που μπορούμε να αποκομίσουμε.
  • Patent valuation
  • Εμπορευματοποίηση Δ.Ε.

  Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
  https://tuc-gr.zoom.us/j/84797088527?pwd=QUlyV2lFWTY1bDJoNjFsWjdVTE9lUT09

  Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Δρ. Κ. Βαβέκη

  Ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαβέκης είναι EQE qualified European Patent Attorney, με μεγάλη εμπειρία στην προστασία και εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, στη διαχείριση έργων και στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Είναι ιδρυτής και εργάζεται ως European Patent Attorney στην εταιρεία Euglottia IP με έδρα στην Κρήτη ενώ επίσης συνεργάζεται με το ΙΤΕ/Δίκτυο Πράξη ως Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας. Έχει εργαστεί στο EPO (European Patent Office) ως Praktika Intern και έχει φιλοξενήσει, ως υπεύθυνος Host Patent Attorney Εξεταστές Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας από το EPO ως Praktika Extern. Έχει μεγάλη εμπειρία στην συγγραφή προτάσεων H2020, μέσω συνεργασίας του με μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες. Στο παρελθόν έχει εργαστεί, ως Area Associate Manager, Προϊστάμενος τομέα ηλεκτρονικού εμπορίου, Προϊστάμενος τομέα στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης, σε τραπεζικούς οργανισμούς. Επίσης έχει εργαστεί ως Μηχανικός Λογισμικού και Σύμβουλος Διαχείρισης έργων σε συμβουλευτικές και επιχειρήσεις πληροφορικής. Είναι κάτοχος πτυχίου Χημικού και έχει Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσικοχημεία (UK). Έχει μεταπτυχιακές σπουδές σε European Patent Litigation στο CEIPI, University of Strasbourg και είναι κάτοχος ενός ΜΒΑ και ενός Master στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική.

   

  Σύνδεσμος εκδήλωσης 


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012