Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού-εργαστηριακού προσωπικού-Σχολή ΜΗΧΟΠ

 • 1
 • Συντάχθηκε 01-07-2021 11:58 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης πρόκειται να προσληφθούν για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, συμβασιούχοι Διδάσκοντες για τη διδασκαλία/διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων (κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος για διδασκαλία μαθήματος, κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος/πτυχίου Α.Ε.Ι. για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων), σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή στην Γραμματέα της Σχολής Ειρήνη Μαρεντάκη (irini@dpem.tuc.gr) έως τις 9 Ιουλίου 2021.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012