Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23639/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Θέση 1 Κ.Ε. 82489

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23639/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Θέση 1 Κ.Ε. 82489

 • 1
 • Συντάχθηκε 18-01-2022 12:13 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 684/04-01-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23639/09-12-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «A Holistic Fire Management Ecosystem for Prevention Detection and Restoration of Environmental Disasters» και ακρωνύμιο «(DRYADS)», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Επ. Καθηγητή κ. Γεώργιο Αραμπατζή και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82489.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012