Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

ΕΛΚΕ Πολυτεχνείο Κρήτης - Ανακοίνωση για την πρόσληψη 2 ατόμων ΠΕ Οικονομικού

 • 1
 • Συντάχθηκε 26-03-2010 09:43 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας της έρευνας στο Πολυτεχνείο Κρήτης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 και κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 18 Ν. 2190/ 1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, και του Ν.2640/1998, για 2 θέσεις ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με χρονική διάρκεια 1 έτος (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος).
  (επισυνάπτεται η αναλυτική Ανακοίνωση)

  Τομέας Διοικητικών Συναλλαγών ΕΛΚΕ/ΠΚ
  Ντίνα Φραγκεδάκη τηλ. 282103 7040
  email:dina@mail.tuc.gr

  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 29-03-2010 11:09 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Συμπληρωματικά στοιχεία (Παραρτήματα)
  Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας της έρευνας στο Πολυτεχνείο Κρήτης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 και κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 18 Ν. 2190/ 1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, και του Ν.2640/1998, για 2 θέσεις ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με χρονική διάρκεια 1 έτος (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος).
  (επισυνάπτεται η αναλυτική Ανακοίνωση)

  Τομέας Διοικητικών Συναλλαγών ΕΛΚΕ/ΠΚ
  Ντίνα Φραγκεδάκη τηλ. 282103 7040
  email:dina@mail.tuc.gr

  Ειδικό Παράρτημα Α1: ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
  Ειδικό Παράρτημα Α2: ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 29-03-2010 14:10 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-4-2010 ΚΑΙ ΩΡΑ 14.30

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012