Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3 θέσεις, λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 30.12.2011, ώρα 14.00

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-12-2011 13:48 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια του προγράμματος «ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ -ΚΑΕ 80211» που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τρεις (3) θέσεις απασχόλησης επιστημόνων

  Θέση Νο.1 Απασχόλησης Μηχανικού Η/Υ – Software Engineering με σύμβαση έργου
  Περίοδος 4 μήνες Ποσό 15.200 € (συμ/νου του ΦΠΑ)

  Θέση Νο.2 Απασχόλησης 3 ατόμων ειδικότητας ΤΕ Ηλεκτρονικού Μηχανικού Η/Υ με σύμβαση έργου
  Περίοδος 4 μήνες Ποσό 29.190 € (συμ/νου του ΦΠΑ)

  Θέση Νο.3 Απασχόλησης 3 ατόμων ειδικότητας Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης με σύμβαση έργου
  Περίοδος 4 μήνες Ποσό 29.190 € (συμ/νου του ΦΠΑ)


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012