Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρακτικό αποτελεσμάτων της υπ'αριθμ. 12155/14.12.2011 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος -1 θέση Μηχανικού

  • 1
  • Συντάχθηκε 17-01-2012 09:07 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Πρακτικό αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων των συμμετεχόντων στην υπ'αριθμ. 12155/14.12.2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε 1 Μηχανικό.

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012