Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ 1 ΠΕ Μηχανικού Διοίκησης, Λήξη προθεσμίας 03.02.2012, ώρα 14.00

Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ 1 ΠΕ Μηχανικού Διοίκησης, Λήξη προθεσμίας 03.02.2012, ώρα 14.00

 • 1
 • Συντάχθηκε 20-01-2012 16:01 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 και κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 18 Ν. 2190/ 1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, και του Ν.2640/199icon_cool.gif, ενός ( 1) ατόμου ΠΕ Μηχανικών Διοίκησης για την κάλυψη παροδικών αναγκών στα πλαίσια της πράξης 04.72.31.01 με «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των Συστημάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης».
  Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Παρασκευή 03.02.2012, ώρα 14.00

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012