Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

υπ'αριθμ. 12237 Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας μέσω ΑΣΕΠ 1 ΠΕ Οικονομικού, λήξη προθεσμίας 06.02.2012, 14.00

 • 1
 • Συντάχθηκε 23-01-2012 13:07 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  υπ'αριθμ. 12237 ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (μέσω ΑΣΕΠ) 1 ΠΕ Οικονομικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 και κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 18 Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, και του Ν.2640/1998, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του έργου «Υποστήριξη προγράμματος λειτουργίας της Εκπαίδευσης της Έρευνας στο Πολυτεχνείο Κρήτης».
  Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 06.02.2012, ώρα 14.00

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012