Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Δημοσίευση προκήρυξης μίας θέσεως ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

  • 1
  • Συντάχθηκε 20-04-2010 08:11 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Παρακάτω ακολουθεί δημοσίευση προκήρυξης μίας θέσεως ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος στις βαθμίδες του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα και στο γνωστικό αντικείμενο Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012